Ocena bezpieczeństwa rozwiązań

Powszechnie wiadomo, że koszty wprowadzania zmian w każdym rozwiązaniu są najniższe wtedy kiedy wykonywane są na etapie projektowania rozwiązania. W cyklu życia systemu informatycznego bezpieczeństwo informacji powinno być uwzględniane od samego początku. W powyższym zakresie proponujemy naszym Klientom usługę polegającą na ocenie bezpieczeństwa rozwiązań zanim jeszcze zostaną one zaimplementowane. Ocenie podlega koncepcja lub projekt rozwiązania, wraz z proponowanymi wstępnie przez Klienta mechanizmami zabezpieczeń. Koncepcja lub projekt są następnie analizowane przez naszych ekspertów, którzy w efekcie przedstawiają ocenę zaproponowanych rozwiązań oraz propozycje ich zmian, tak aby zabezpieczenia lepiej spełniały swoją rolę.

Podobnym zagadnieniem jest analiza rozwiązań już istniejących. Czy to w wyniku potrzeby zmiany wersji istniejącego systemu, objęcia eksploatacją nowego systemu w wyniku połączenia z inną organizacją, czy też w wyniku zaistniałego incydentu bezpieczeństwa, konieczne może być wykonanie analiz koncepcji zmian w mechanizmach zabezpieczeń. Również w takich przypadkach nasze usługi polegają na analizie istniejącego rozwiązania, zaobserowanych problemów i przedstawieniu rekomendacji zmian w mechanizmach zabezpieczeń.