Usługi konsultingowe

Podstawą skutecznego zapewniania bezpieczeństwa informacji jest odpowiednia koncepcja rozwiązania dostosowana do specyfiki biznesowej organizacji.  Zapewnianie bezpieczeństwa jest cyklicznym procesem wpisującym się w powszechnie uznane standardy zarządzania. Obejmuje następujące etapy: planowanie, budowanie i wdrażanie rozwiązań, analizę i ocenę skuteczności osiągania założonych celów, wyciąganie wniosków i doskonalenie. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przez przedsiębiorstwo wymaga wypracowania optymalnego podejścia organizacyjno-technologicznego.

Proponowane usługi doradcze polegają na wsparciu w  doborze odpowiedniej architektury i mechanizmów zabezpieczających oraz późniejszej eksploatacji wspomnianych mechanizmów w kontekście specyfiki biznesowej przedsiębiorstwa i ograniczeń budżetowych.

Proponowany katalog usług doradczych w zależności od potrzeb pozwala odpowiedzieć klientom na następujące pytania:

 • Czy mechanizmy bezpieczeństwa są adekwatne do specyfiki usługi biznesowej ?
 • Czy mechanizmy bezpieczeństwa są możliwe do przełamania i za pomocą jakich środków ?
 • Które rozwiązanie wybrać spośród kilku propozycji ?
 • W jakiej kolejności należy prowadzić proces wdrażania mechanizmów zabezpieczających  będących w różnych obszarach bezpieczeństwa – co jest istotniejsze w pierwszej kolejności ?
 • Jaki jest efektywny poziom bezpieczeństwa informacji w Przedsiębiorstwie na poziomie poszczególnych systemów i procesów biznesowych ?
 • Czy identyfikowany poziom bezpieczeństwa jest akceptowalny i adekwatny do prowadzonego biznesu ?
 • Jakie są zagrożenia, podatności i ryzyka dla procesów biznesowych wynikające ze stosowanej technologii i kontekstu biznesowego ?
 • Jaki jest docelowy poziom bezpieczeństwa do którego osiągnięcia Przedsiębiorstwo powinno dążyć ?
 • Jakie działania należy podjąć aby osiągnąć zakładany poziom bezpieczeństwa informacji w Przedsiębiorstwie ?
 • Jakie ryzyko niesie ze sobą wdrożenie danego rozwiązania technologicznego ?
 • W jaki sposób skutecznie i efektywnie ograniczać zidentyfikowane ryzyka ?
 • W jaki sposób najefektywniej rozdysponować zakładany budżet w obszarze zapewniania bezpieczeństwa informacji ?
 • Jakie środki zaradcze podjąć w przypadku zaistnienia incydentu i braku możliwości wprowadzenia dodatkowych mechanizmów zapobiegawczych ?