Testy bezpieczeństwa

Każdy system informatyczny posiada swoje słabości, które mogą zostać wykorzystane do naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych w systemie informacji. Tylko wiedza o tym jakie podatności występują w naszych systemach pozwoli na podjęcie odpowiednich kroków zaradczych, zanim podatności te zostaną wykorzystane przez atakujących. Nasza propozycja testów bezpieczeństwa pozwala zbadać praktycznie każdy system, czy to tworzony na potrzeby własne, czy też składający się z gotowych, powszechnie dostępnych komponentów, pod kątem występowania podatności. Testy mogą być prowadzone wg różnych metodyk, w zależności od potrzeb i możliwości Klienta. Więcej informacji o poszczególnych rodzajach testów można znaleźć na poniższych stronach: