System kontroli pracy administratorów

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw  w coraz większym stopniu uzależnione jest od poprawnej i niezawodnej pracy infrastruktury IT oraz usług informatycznych, które realizowane są poprzez elementy tej infrastruktury. Nad jakością i ciągłością działania jej elementów czuwają administratorzy będący pracownikami danej firmy lub  świadczący takie usługi na zasadzie odrębnych umów pomiędzy podmiotami. Na systemach, gdzie przetwarzane są dane pracują bądź supportują je również ludzie z wewnątrz korporacji lub zewnętrzni konsultanci, informatycy, itp.

Wyzwaniem w tej sytuacji jest zapewnienie odpowiedniej kontroli dostępu do poszczególnych krytycznych zasobów IT (serwerów, stacji przetwarzania danych, itp.) oraz monitorowanie i analiza aktywności użytkowników na tych zasobach. Oferowane przez naszą firmę rozwiązanie/rozwiązania dają osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji możliwość kontroli nad tym, kto i kiedy ma dostęp do krytycznych zasobów IT oraz weryfikację jakie działania użytkownik podejmuje aktualnie na tym zasobie lub podejmował w przeszłości.

Proponowane rozwiązania są w stanie rejestrować wszystkie aktywności użytkownika, które w dowolnym czasie mogą być odtworzone przez np. oficera bezpieczeństwa. Nagrane sesje opatrzone są szczegółowymi informacjami dotyczącymi aktywności, dzięki którym w łatwy i szybki sposób można dotrzeć do wybranego fragmentu aktywności bez konieczności przeglądania całości sesji. Ponadto, rozwiązania tego typu dają możliwość monitorowania przez upoważnioną osobę sesji w czasie zbliżonym do rzeczywistego włącznie z wchodzeniem w interakcję z użytkownikiem zalogowanym do systemu.

Oferowane rozwiązania:

  • ObserveIT
  • Xceedium.