Systemy MDM

Korporacje, duże i małe przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu uniezależniają swoje funkcjonowanie od lokalizacji. Związane jest to z koniecznością dostępności usług informatycznych oraz informacji  na żądanie z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, przy jednoczesnym zapewnieniu wygody, odpowiedniej jakości usług i ich bezpieczeństwa. Możliwe jest to dzięki  powszechnej dostępności zawansowanych urządzeń mobilnych typu smartfon czy tablet oraz milionów aplikacji do zastosowań biurowych, inżynieryjnych, informacyjnych i wiele innych. 

Spełnienie powyższych potrzeb Kilientów możliwe jest dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom w zakresie wdrażania centralnie zarządzanych systemów inwentaryzujących urządzenia mobilne przedsiębiorstwa, przygotowujących ich konfigurację zdalnie przy jednoczesnym zachowaniu prywatnych danych i ustawień użytkowników oraz zabezpieczających przed różnego rodzaju zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Nasza oferta w zakresie wdrażania i zabezpieczania platform mobilnych obejmuje również usługi związane z budowaniem bezpiecznego dostępu do zasobów i usług przedsiębiorstwa a także monitorowaniem stanu, poprawności działania i bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.

Główne funkcje oferowanych przez nas rozwiązań oraz usług:

 • Zaawansowane zarządzanie całą platformą, granulacją dostępu administracyjnego i na innych poziomach
 • Logowanie zdarzeń, alertowanie, raportowanie
 • Inwentaryzacja urządzeń mobilnych, kart SIM, ipt.
 • Zdalna instalajca/deinstalacja/blokowanie aplikacji
 • Firmowe magazyny aplikacji (appstore)
 • Backup danych i ustawień
 • VPN
 • ActiveSync
 • Bezpieczny, odseparowany klient pocztowy
 • Bezpieczny kontener danych umożliwający podgląd, edycję
 • Proxowanie usług
 • Zarządzanie kontaktami
 • Rozdzielność danych prywatnych od firmowych
 • Szyfrowanie
 • Długość, czas życia, złożoność hasła dostępu do urządzenia
 • Automatyczne czyszczenie danych, urządzeń (np. po określonym zdarzeniu czy czasie niedostępności)
 • Ręczne, zdalne czyszczenie danych
 • Ochrona AV
 • Reset, odzyskiwanie hasła
 • Badanie zgodności konfiguracji i zawartości urządzeń z przyjętą polityką bezpieczeństwa
 • Budowanie chmur prywatnych

Oferowane rozwiązania:

 • McAfee
 • SOPHOS
 • Cortado
 • MobileIron
 • FancyFon