Zabezpieczenie ruchu sieciowego

Praktycznie wszystkie systemy informatyczne są obecnie połączone sieciami komputerowymi. Oznacza, to że całość przepływu informacji, zarówno wynikającego z normalnego działania systemu jak i z ataków czy wycieków informacji, odbywa się poprzez sieć. Z tego powodu koniecznością jest posiadanie odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń właśnie w tej warstwie. Nasza oferta zawiera szereg rozwiązań dedykowanych w tym właśnie celu, w szczególności: