PEA - usługi monitorowania praw autorskich

Podmioty, których działalność biznesowa polega na wytwarzaniu, dystrybucji i licencjonowaniu utworów artystycznych (np. filmów, utworów muzycznych, książek, produkcji telewizyjnych) są zagrożone zjawiskiem tzw. piractwa, polegającym na korzystaniu z własności intelektualnej bez zgody właściciela praw autorskich i bez uiszczania należnych opłat z tego tytułu.

Jednym z ważniejszych mechanizmów, pozwalających na masowe naruszanie praw własności intelektualnej, jest udostępnianie utworów w sieci Internet. Istnieje wiele sposobów udostępniania w Internecie utworów w postaci plików elektronicznych, wśród nich najpopularniejsze to sieci peer-to-peer (P2P) i serwisy hostujące pliki. W pierwszym przypadku utwory są umieszczane na komputerach użytkowników sieci P2P, a w drugim na dedykowanych serwerach udostępniających pliki, utrzymywanych przez dostawców usług hostingowych. W obu przypadkach udostępnianie utworów powoduje wymierne straty finansowe dla właścicieli utworów, czy to bezpośrednio poprzez zmniejszenie przychodów ze sprzedaży praw do korzystania z utworów czy też pośrednio poprzez zmniejszenie przychodów z reklam, wywołane zmniejszeniem oglądalności/słuchalności stacji telewizyjnej czy radiowej. Sieci P2P, ze względu na fakt, że pliki są w nich udostępniane głównie na komputerach osobistych użytkowników i często w bardzo dużej liczbie kopii, są przez to  praktycznie nie do opanowania i zwalczenia. Dodatkowym problemem są ogromne koszty walki z sieciami P2P i brak skutecznych środków prawnych ze strony podmiotów prywatnych, przy jednoczesnym nikłym efekcie podjętych działań. Biorąc powyższe pod uwagę nasze działania skupiamy na udostępnianiu utworów poprzez serwisy hostingowe.

Zasada udostępniania plików (utworów) na serwisach hostingowych jest prosta – użytkownik posiadający chroniony utwór w postaci pliku cyfrowego, umieszcza go na serwerze usługodawcy, a następnie umieszcza w sieci Internet odnośnik (link) wskazujący na plik wraz z informacją o utworze. Osoby zainteresowane skorzystaniem z utworu wyszukują miejsca, w których umieszczone są odnośniki do plików, a następnie wykorzystując odnośniki korzystają w nielegalny sposób z utworów. Ważną cechą tego systemu jest stosunkowo ograniczona liczba serwisów hostingowych (kilkadziesiąt) oraz również stosunkowo ograniczona liczba serwisów (kilkadziesiąt do kilkuset) zawierających odnośniki do plików. Dzięki temu właściciel praw do utworów może łatwo ustalić, czy jego utwór padł ofiarą piractwa medialnego oraz skontaktować się z firmą hostingową w celu usunięcia plików zawierających chronioną prawnie zawartość. Ponieważ firmy hostingowe są legalnie działającymi przedsiębiorstwami to zasadniczo nie jest problemem usuwanie chronionych treści z takich serwisów (w przeciwnym wypadku firmy te stają się współudziałowcami przestępstwa za co są przewidziane stosowne sankcje prawne).

Proponowaną przez nas usługą jest udostępnianie aplikacji WWW wraz z bazą danych (model SaaS - Software as a Service) zawierającą informacje o udostępnianych utworach w Internecie. Baza danych aplikacji jest zasilana cyklicznymi skanowaniami mającymi na celu wyszukiwanie, wg zadanych kryteriów, linków do nielegalnie współdzielonych treści i weryfikację ich poprawności (tzn. weryfikacja czy znaleziony link prowadzi faktycznie do pliku cyfrowego).

Baza danych, na której oparta jest aplikacja, przechowuje następujące dane o udostępnianym nielegalnie w Internecie materiale takie jak: adres URL do udostępnianego pliku na serwisie hostingowym, data ostatniej weryfikacji dostępności linku (statusu możliwości pobrania pliku), adres strony WWW (forum) na której link został udostępniony, data znalezienia linku, data opublikowania wiadomości z linkiem na forum, nazwa użytkownika publikującego link na forum. Baza danych jest zasilana danymi za pomocą cyklicznie odbywających się skanowań. Skanowanie polega na przeszukiwaniu określonych forów pod kątem występowania linków związanych z określonymi frazami (nazwami utworów, albumów, teledysków  itp.). Frazy do skanowania są dodawane do systemu przez interfejs webowy przez użytkownika końcowego. Podczas cyklicznych skanowań identyfikowane są nowe linki prowadzące do współdzielonego nielegalnie materiału oraz weryfikowana jest aktywność zidentyfikowanych linków.

Interfejs webowy pozwala na przeglądanie bazy danych oraz generowanie własnych raportów. W systemie jest dostępny (może być także dostarczany w formie maila) raport z informacjami o stale aktywnych i wykrytych linkach do monitorowanych materiałów w wyniku ostatniego skanowania. Raport umożliwia pogrupowanie aktywnych linków i przygotowanie wysyłki mającej na celu poproszenie serwisów hostujących nielegalne pliki o ich dezaktywację.