Outsourcing usług

Na rynku specjalistów bezpieczeństwa IT od kilku lat zarówno w Polsce jak i globalnie obserwujemy niedobór wykwalifikowanych kadr. Rosnące wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo informacji oraz rosnący popyt na usługi bezpieczeństwa stawiają przed organizacjami duże wyzwania w tym obszarze. Dodatkowo ze względu na uwarunkowania polskich przepisów, pośrednie koszty pracy stanowią znaczące obciążenie finansowe.

Wychodząc naprzeciw powyższym problemom nasza firma proponuje outsourcing specjalistów bezpieczeństwa, zarówno w formie body leasingu jak i świadczenia konkretnych usług. W przypadku leasingu specjalistów mamy w ofercie specjalistów ds. monitorowania bezpieczeństwa (operatorzy SOC) oraz inżynierów ds. bezpieczeństwa. W zakresie możliwym do outsourcowania usług proponujemy:

  • świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemów bezpieczeństwa (technologie McAfee, HP Arcsight, RSA Envision, Sophos, Splunk)
  • świadczenie usług eksploatacji systemów monitorowania bezpieczeństwa (technologie HP Arcsight, RSA Envsion, Splunk)
  • świadczenie usług analiz incydentów bezpieczeństwa

Usługi te możemy świadczyć zdalnie poprzez łącza VPN i poprzez okresowe wizyty specjalistów na terenie całego kraju.