Organizacja procesu monitorowania

W celu sprawnej identyfikacji i obsługi incydentów w organizacji musi istnieć odpowiedni proces obsługi incydentów wraz z odpowiednimi środkami techniczno-organizacyjnymi do jego realizacji.

Istotnym jest aby incydenty były identyfikowane odpowiednio wcześnie. Pozwoli to na szybszą reakcję i ograniczenie potencjalnych strat.

Sprawna obsługa incydentów wymaga, aby były zdefiniowane odpowiednie procedury i instrukcje postępowania. Odpowiednio zorganizowany proces wraz z metrykami efektowności jego realizacji po uruchomieniu podlega nieustannemu doskonaleniu.

Proces reagowania na incydenty musi być spójny z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa i dostosowany do jej specyfiki biznesowej.

 

Usługa wdrażania procesu obsługi incydentów polega na:

  • Opracowaniu procesu obsługi incydentów z uwzględnieniem ścieżek postępowania, ról i odpowiedzialności wplecionych w istniejącą strukturę i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.
  • Opracowaniu dokumentów wykonawczych w postaci odpowiednich procedur i instrukcji operacyjnych.
  • Określeniu niezbędnych zasobów techniczno-organizacyjnych do sprawnej realizacji procesu.
  • Wdrożeniu procesu obsługi incydentów wraz z coach’ingiem kadry odpowiedzialnej za realizację poszczególnych elementów procesu.
  • Uruchomieniu okresowych analiz struktury obsługiwanych incydentów w celu doskonalenia istniejących mechanizmów zabezpieczających monitorowanych środowisk.