Polityka prywatności

Polityka prywatności

Właścicielem i zarazem operatorem niniejszej witryny internetowej www.safecomp.com („Witryna) jest Comp S.A.

Jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy?

Na naszej Witrynie gromadzimy wyłącznie informacje takie jak: adresy URL odwiedzane na Witrynie, adresy IP z których wykonywane są połączenia do Witryny, wersje przeglądarek i systemów operacyjnych użytkowników Witryny, możliwości przeglądarki, adresy URL z których nastąpiło wejście na naszą stronę (tzw. Referrer), zapytania do wyszukiwarki na naszej Witrynie.

Zbierane informacje służą do celów technicznych, bezpieczeństwa, analiz marketingowych oraz ulepszania treści dostarczanych poprzez Witrynę i jakości świadczonych przez nas usług. Wszelkie informacje zbierane są w sposób anonimowy, bez zamiaru używania ich do identyfikacji konkretnych użytkowników Witryny. Informacje zbierane na Witrynie są przechowywane na serwerach należących do Comp S.A. i nie są przekazywane stronom trzecim, poza sytuacjami wymaganymi przez prawo polskie.

Pliki cookie

Witryna może używać plików cookie wyłącznie do celów statystycznych (zliczanie liczby odwiedzin) oraz do zapamiętywania preferencji językowych użytkownika. Użytkownik Witryny może wyłączyć zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej bez utraty funkcjonalności. Sposób wyłączania zapisu plików cookie jest opisany w instrukcji użycia przeglądarki internetowej.

Ustawienia "Do not track"

Witryna honoruje standard "Do not track" i nie zbiera informacji z przeglądarek, które informują Witrynę o wyłączeniu śledzenia użytkowników przy pomocy odpowiedniego nagłówka HTTP.

Linki do innych witryn
Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie serwisu www.safecomp.com. Na Witrynie znajdują się przekierowania do innych serwisów internetowych, za które Comp S.A. nie ponosi odpowiedzialności, dlatego też, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdego z tych serwisów.

Warunki korzystania z Witryny

Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Witrynie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jej stronach. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Comp S.A., kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach.

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Comp S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Comp S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę. W żadnym wypadku Comp S.A., spółki powiązane z Comp S.A. ani też partnerzy, agenci lub pracownicy Comp S.A. lub spółek powiązanych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w Witrynie, ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Comp S.A. zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.